משרד האוצר בדק היכן מושקע תיק החסכון הפנסיוני – 1.1 טריליון שקל. טבע הגדולה – רק במקום העשירי. ומי במקום הראשון?

לפי המשפט הנדוש, עדיף להשקיע במניות הבנק במקום לשים את הכסף בבנק. אולי בגלל זה לא פלא שמרבית כספי החוסכים אכן נמצאים בבנקים, כלומר במניות (או אג”חים) של הבנקים. לפי מחקר של אגף שוק ההון באוצר, 4 מתוך 5 החברות אליהן חשוף הציבור (מניות או אג”ח) בצורה הגבוה ביותר הן בנקים (החמישית זו חברת החשמל).
במקום הראשון – בנק פועלים. 2.26% מסך החיסכון הפנסיוני מושקע בבנק הפועלים. החברה במקום השני היא בנק לאומי עם 1.39% מסך החיסכון הפנסיוני ובמקום השלישי – חברת החשמל – 1.33%. דיסקונט ומזרחי טפחות נמצאים במקומות הרביעי והחמישי בהתאמה. מעניין לראות שטבע הגדולה נמצאת רק במקום העשירי עם 0.5% בלבד מסך החיסכון הפנסיוני. גזית גלוב במקום מפתיע (שישי) – עם 0.67% מהחיסכון הפנסיוני.
תיק החיסכון הפנסיוני בישראל מסתכם בכ-1.1 טריליון שקלים, כלומר החשיפה של הציבור לבנק הפועלים לדוגמה – מסתכמת ב-24 מיליארד שקלים.

להמשך…