הלמ”ס: משנת 2000 ועד 2006 ירדו מחירי הדירות בישראל ב-12.4% ומשנת 2007 עד 2012 עלו מחירי הדירות ב-71.9%

בשנות ה-50 רוב משקי הבית בישראל (57%) גרו בדירות שכורות ורק 43% ממשקי הבית גרו בדירות בבעלותם. מאמצע שנות ה-50 עד אמצע שנות ה-70 חלה עלייה ניכרת באחוז משקי הבית הגרים בדירות בבעלותם ובאמצע שנות ה-70 ל-71% ממשקי הבית הייתה דירה בבעלותם. מאז כמעט שלא השתנה שיעור הגרים בדירות בבעלות.

להמשך…