אספו את המידע
כדי לחסוך – עליכם לדעת תחילה מה העמלות שאתם משלמים וכמה נגבה מכם. קחו את דפי חשבון הבנק שלכם, ובודדו מתוכם את העלויות שאתם סופגים בשל תשלום עמלות. ערכו רשימה של כלל העמלות שאתם משלמים, גובהן, ורכזו אותן למסמך מסודר. משפחות רבות מגלות כך שההוצאה החודשית על עמלות בלבד יכולה להגיע ליותר ממאה שקלים בחודש. במקרים של עסקים קטנים הסכום יכול כמובן להיות גדול משמעותית.

התמקחו עם הבנק
בעזרת המידע שאספתם תוכלו להתמקח מול הבנק שלכם, ואף לקבל הצעות מבנקים מתחרים. ישנו פער גדול מאוד בעמלות של הבנקים השונים. בדיקה של בנק ישראל גילתה באחרונה כי יש פערים של עשרות אחוזים בעמלות בין הבנקים השונים על שירותים זהים. בדיקה של ממוצע התשלום לעמלות העלתה שבנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים. לעומתו הבנקים: ערבי ישראלי, מרכנתיל, איגוד ופאג”י הם היקרים ביותר. בין חמשת הבנקים הגדולים בנק הפועלים הוא הזול ביותר ואילו הבינלאומי היקר.

אל תשכחו את תיק ההשקעות
לצד העמלות הרגילות על פעולות בנקאיות – לקוחות רבים משלמים עמלות גבוהות מאוד עלניהול תיק ניירות ערך. חשוב לדעת כי התעריפון הרשמי שמציגים הבנקים לעמלות הללו, אינו סוף פסוק. מבדיקת בנק ישראל עלה שההנחות לחלק מהלקוחות מגיעות לעד 80% מדמי הניהול הרשומים בתעריף. העמלות הללו הופחתו באחרונה בשיעור של 10-30 אחוזים בעקבות דרישת בנק ישראל, אבל עדיין ניתן לקבל הנחות משמעותיות מאוד במו”מ תקיף. ניתן גם לבדוק את העלויות של ניהול תיק באמצעות מערכות חיצוניות לבנק, של חברות ובתי השקעות, שמציעים במקרים רבים עמלות נמוכות בהרבה.